Hvilket indhold skal på nettet?

Skal vi gemme noget til bladet?

Nogle genrer egner sig bedst til de hurtige digitale medier, mens andre er gode i medlemsbladet. Brug derfor medierne til det, de er bedst til.

Hjemmeside og nyhedsbrev

Nyheder, omtaler af arrangementer, tilmeldinger, små cases og foreningsinformationer.

Blad

Baggrundsstof som portrætter, tendenshistorier og temaer.

Sociale medier

Skæve historier, debatter, billeder og videoer. De sociale medier kan også bruges til at gøre opmærksom på større sager i bladet eller på hjemmesiden. Her skal man huske en god præsentation af artiklen, der vækker opmærksomhed og gerne er i et mere uformelt sprog end på de andre medier.