14_06_03_medkom_aar.jpg

Hvad siger i?

Hvad med annoncørerne?

“Vi skal ikke være digitale, for det vil vores annoncører ikke have”.

Mange af jer har udtrykt, at annoncørerne i jeres blade er meget vigtige for foreningen og også for udgivelsen af bladet. Hvordan kan I tilgodese annoncørerne, hvis i f.eks. udgiver digitalt?

Det er et stort spørgsmål for både små bladudgivere som store magasinudgivere.

Vi taler om det på vore seminarer, og lytter gerne til jeres egne ideer til hvordan I har gjort i jeres arbejde med bladet og annoncørerne.