Medlems-bekymring---P1210720.jpg

Hvad siger i?

Sammenhæng i kommunikation


Hvordan skaber jeg sammenhæng mellem mit blad og min øvrige kommunikation med medlemmerne?

Forening, Nordjylland

 

Flere af jer udtrykker et behov for at skabe en sammenhæng mellem den trykte og den digitale kommunikation - få bladet til at hænge sammen med andre måder at orientere medlemmerne på.

Her er ønsket fra flere, at få mere viden om udsendelse af nyhedsbreve, fordi flere af jer i dag udsender nyhedsbreve fra egen mail, hvilket kun er muligt til få modtagere ad gangen. Email klienter har en begrænsning i antallet af mails man kan sende ud ad gangen.

Der findes forskellige muligheder for udsendelse af nyhedsbreve - læs mere på siderne om nyhedsbreve hvor vi skriver om Mailchimp, der er gratis.