Medlems-bekymring---P1210720.jpg

Hvad tænker mine medlemmer?

Hvad siger i?

Bekymringer over medlemmer

Medlemmernes alder gør, at vi ikke kan ophøre med at udgive vort trykte blad, hvad gør vi?

Flere foreninger

Flere af jer har udtrykt en bekymring for, at det ikke er muligt at ændre det trykte blad til et digitalt blad, også selvom I har den nødvendige viden til at gøre det. Dette er en generel udfordring, og det er ikke tanken, at trykte blade kun skal være digitale.

Der er et behov for mere viden om, hvordan man kan supplere det trykte blad med digital kommunikation, så man kan nå flere eller andre medlemmer.

Mine medlemmer vil kun læse bladet på tryk

Forening, Vestjylland

"Mine medlemmer vil kun læse bladet på tryk" - har flere af jer udtrykt, og det er også noget, vi både tager seriøst og oplever selv i hverdagen. Det kan hænge sammen med mange ting. Der findes læsesituationer, hvor et digitalt blad på en tablet ikke fungerer helt så godt som et trykt blad, det kan vi ikke komme udenom.

En vigtig pointe er dog, at det kan være en god ide at adressere dette ved at gå i dialog med jeres medlemmer. Ofte kan der findes en gylden mellemvej, så I kan supplere den trykte kommunikation med en digital kommunikation.

 

Flygter mine medlemmer, hvis jeg kun udgiver bladet digitalt?

Forening, Fyn

 Det er et spørgsmål, der har mange vinkler. Ingen siger, I skal gå over til kun at udgive digitalt - men at det f.eks. kan være en god idé at supplere det trykte blad med en digital udgave.

Der er mange løsninger og idéer til dette - noget, der også kan drøftes med de andre deltagere på det seminar, du deltager på.