Instagram_IMG_8156.jpg

Sociale medier

Instagram

Instagram er et søsterselskab til Facebook. Det er et billedbåret socialt medie, der tillader brugeren at dele sine billeder lynhurtigt fra mobiltelefonen.

Instagram benyttes meget af det yngre publikum (18-29-årige), men er på det seneste også i stigning blandt ældre.

Der uploades mere end 58 billeder i sekundet.

Hvorfor?

Instagram er et godt redskab, hvis I vil kommunikere med jeres medlemmer visuelt. I kan have personer i jeres målgruppe, som er nemmere at få i tale, hvis I taler deres visuelle sprog. F.eks. ved at tage billeder af et emne, som har relevans for jeres forening, eller et emne, som er aktuelt i samfundsdebatten.

Hvordan?

Start med at oprette en Instagram-konto til jeres forening. Det er ganske let og kan gøres via deres hjemmeside: www.instagram.dk. Ved brugen af jeres nye konto er det vigtigt, at I tager billeder, som repræsenterer jeres forening.

Hashtag “#” - også kaldet “havelåge”

Et “hashtag” er et ord for symbolet “#”.
Når I deler jeres billeder, kan I tilføje et eller flere “hashtags” i billedteksten, hvilket gør det lettere for brugere at finde jeres billeder på Instagram. Har I f.eks. lige udgivet et nyt medlemsblad, kan I lægge et billede på Instagram af det med hashtagget #MEDLEMSBLADNAVN (indsæt navnet på jeres medlemsblad efter #).

I kan også bruge “hashtags” i en markedsføringssammenhæng, hvor I også husker at tilføje jeres foreningsnavn med et hashtag #FORENINGENSNAVN.

Pris

Gratis