SocialeMedier_7910370882_e2d8bfd3b4_o.jpg

Sociale medier

Hvad kan sociale medier?

Sociale medier kan bidrage til at understøtte dialog, fællesskab og interaktion på nettet - hvorfor nogle også kalder dem dialogmedier. 

Sociale medier bruger web- og mobilbaserede teknologier, som gør det muligt for brugerne at gå i dialog og bidrage med at skabe, dele og udveksle informationer og idéer i et virtuelt netværk. 

Gennem sociale medier kan brugerne selv

  • Skabe og beskrive indhold
  • Dele indholdet med andre
  • Vurdere og kommentere indhold

Brugerne kan gennem sociale medier blive mere aktive, så kommunikationen går fra at være énvejskommunikation - fra forening til medlem - til et større og mere aktivt fællesskab på nettet. Du har derfor muligheden for at gå i dialog med medlemmerne i stedet for at kommunikere til dem.

På den måde kan dine medlemme blive en aktiv del af foreningen og dens arbejde.

Nogle af de mest anvendte sociale netværk er: Facebook, Twitter, YouTube og Instagram. 

Guide:

Her er en guide fra Dansk Journalistforbund vedrørende Jura på sociale medier